Dakipaya Danza - Kimonoshima


KIMONOSHIMA, de la Compagnie DAKIPAYA DANZA

Théâtre 2.0 - Montpellier (FR-34)

Anaïta POURCHOT : chorégraphie et danse
Paula CARMONA JIMENEZ : danse
Marie POURCHOT : costumes
Kimonoshima 20160318_001 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_002 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_003 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_004 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_005 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_006 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_007 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_008 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_009 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_010 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_011 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_012 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_013 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_014 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_015 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_016 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_017 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_018 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_019 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_020 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_021 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_022 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_023 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_024 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_025 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_026 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_027 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_028 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_029 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_030 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_031 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_032 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_033 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_034 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_035 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_036 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_037 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_038 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_039 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_040 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_041 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_042 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_043 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_044 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_045 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_046 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_047 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_048 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_049 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_050 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_051 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_052 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_053 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_054 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_055 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_056 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_057 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_058 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_059 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_060 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_061 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_062 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_063 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_064 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_065 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_066 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_067 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_068 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_069 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_070 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_071 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_072 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_073 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_074 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_075 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_076 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_077 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_078 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_079 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_080 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_081 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_082 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_083 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_084 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_085 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_086 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_087 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_088 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_089 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_090 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_091 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_092 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_093 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_094 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_095 CPR.jpg
Kimonoshima 20160318_096 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_097 CPR.jpg Kimonoshima 20160318_098 CPR.jpg