Marco Goecke - Woke Up Blind


WOKE UP BLIND, de Marco GOECKE

Festival Montpellier Danse 2018 - Opéra Berlioz - Montpellier (FR-34)

Marco GOECKE : chorégraphie

NEDERLAND DANS THEATER : danse
dirigé par Paul LIGHTFOOT
WokeUpBlind 20180706_001 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_003 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_002 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_004 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_005 CPR.jpg
WokeUpBlind 20180706_006 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_007 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_008 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_009 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_010 CPR.jpg
WokeUpBlind 20180706_011 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_012 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_013 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_015 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_016 CPR.jpg
WokeUpBlind 20180706_017 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_018 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_019 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_020 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_021 CPR.jpg
WokeUpBlind 20180706_022 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_023 CPR.jpg WokeUpBlind 20180706_024 CPR.jpg