Individual Finales


2nd Kyudo World Cup - Paris 2014
第二回世界弓道大会パリ2014
2014年07月20日

Individual Finalists.

0-3 dan World Champion : AKOS Nagy
4-5 dan World Champion : MIYAHARA Ryohei
Shogo World Champion : FUJINO Sayuri
Indiv Finales 0-3dan 20140720_001 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_002 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_003 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_004 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_005 CPR.jpg
Indiv Finales 0-3dan 20140720_006 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_007 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_008 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_009 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_010 CPR.jpg
Indiv Finales 0-3dan 20140720_011 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_012 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_013 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_014 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_015 CPR.jpg
Indiv Finales 0-3dan 20140720_016 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_017 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_018 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_019 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_020 CPR.jpg
Indiv Finales 0-3dan 20140720_021 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_022 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_023 CPR.jpg Indiv Finales 0-3dan 20140720_024 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_001 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_002 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_003 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_004 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_005 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_006 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_007 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_008 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_009 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_010 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_011 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_012 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_013 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_014 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_015 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_016 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_017 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_018 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_019 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_020 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_021 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_022 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_023 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_024 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_025 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_026 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_027 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_028 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_029 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_030 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_031 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_032 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_033 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_034 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_035 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_036 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_037 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_038 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_039 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_040 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_041 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_042 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_043 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_044 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_045 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_046 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_047 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_048 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_049 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_050 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_051 CPR.jpg
Indiv Finales 4-5dan 20140720_052 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_053 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_054 CPR.jpg Indiv Finales 4-5dan 20140720_055 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_001 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_002 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_003 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_004 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_005 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_006 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_007 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_008 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_009 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_010 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_011 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_012 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_013 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_014 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_015 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_016 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_017 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_019 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_020 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_021 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_022 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_023 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_024 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_025 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_026 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_027 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_028 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_029 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_030 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_031 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_032 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_033 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_034 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_035 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_036 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_037 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_038 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_039 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_040 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_041 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_042 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_043 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_044 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_045 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_046 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_047 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_048 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_049 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_050 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_051 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_052 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_053 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_054 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_055 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_056 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_057 CPR.jpg
Indiv Finales_Shogo_20140720_058 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_059 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_060 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_061 CPR.jpg Indiv Finales_Shogo_20140720_062 CPR.jpg